Hurtownia płyt meblowych

Dodatkowy opis

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonych poniżej jest Handel Hurtowy i Detaliczny Spółka Jawna Edmund Kmieć, Marek Przestacki z siedzibą przy ul.Zacisznej 1, 63-200 Jarocin.

2. Celem zbierania danych jest:
zawarcie umowy kupna-sprzedaży,
przyjęcia i realizacji dostawy,
przyjmowanie faktur i realizacja płatności
gromadzenie, przechowywanie danych i udostępnianie odpowiednim organom,
przedstawienia propozycji zawarcia umowy dotyczącej oferty dostawy
Kontaktu telefonicznego, listownego, mailowego w celu realizacji umowy

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczania przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięciazgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne  lecz niezbędne do wykonania umowy.W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane nie jest możliwy do ustalenia.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu skorzystania przez Panią/Pana z prawa ich usunięcia.

Produkty

Najwyższej jakości produkty, które zadowolą wszystkich klientów.

więcej

Oferta

Nasza firma oferuje materiały, produkty i usługi dostosowane do potrzeb klienta.

więcej

Kontakt

ul. Zaciszna 1
63-200 Jarocin
tel. 62 747 37 41

więcej